NIEUWS

14 juli 2017:

Zoals u ziet is de website van Woningstichting Berg en Terblijt volledig vernieuwd en aan de eisen van de huidige tijd aangepast.

Met onder andere een vernieuwd uitgebreider overzicht van het woningbestand voorzien van ondersteunende foto's van het type woningen in de diverse woningcomplexen.  

En met nog meer informatie voor huurders en woningzoekenden, inclusief links naar diverse externe informatiebronnen en websites.

Alsmede uitgebreidere informatie over de woningstichting en haar verhuur- en beheeractiviteiten.

Zo kunt u bijvoorbeeld in de linkerkolom onder de kop : "Jaarverslagen etc." alle verantwoordingsstukken over de afgelopen jaren van de woningstichting online inzien.