Privacyverklaring

In het kader van de privacywetgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt in de Privacyverklaring verwoord welke persoonsgegevens Woningstichting Berg en Terblijt van klanten en relaties voor de uitvoering van haar werkzaamheden nodig heeft. En vooral ook hoe die gegevens worden beschermd en wat de betrokkenen hierbij voor rechten hebben om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Klik hier voor de privacyverklaring zoals die op basis van de nieuwe wetgeving vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.