NIEUWE HUURDERS

Stappen die men dient te nemen als nieuwe huurder:
  • Contact opnemen met de rayonopzichter van woningstichting Maasvallei voor het maken van een afspraak voor de sleuteluitgifte in uw nieuwe woning. Het telefoonnummer is 043 3626253
  • Zo nodig de huur van uw huidige woning opzeggen bij de verhuurder (denk aan opzegtermijn).
  • De standen van de energiemeters doorgeven bij de betreffende energiebedrijven en afspraken maken over het voorschotbedrag.
  • Aanmelden bij nutsbedrijven of Essent (afhankelijk van adres) voor het huren van een geiser of boiler (indien geen combi-CV-ketel aanwezig is).
  • Telefoonaansluiting en/of abonnement aanvragen/wijzigen bij een telecomaanbieder.
  • Adreswijzigingen doorgeven aan instanties, banken, verzekeringsmaatschappijen e.d.
  • Verhuisservice regelen bij TPG post (www.verhuisservice.nl)
  • Afsluiten van verzekeringen of het wijzigen daarvan (inboedel, AVP e.d.)
  • Indien u van een andere gemeente komt, inschrijven bij de gemeente Valkenburg ad Geul
  • Gemeentegids ophalen bij de gemeente.
De gegevens van de betreffende instanties vindt u onder het menu 'Over Woningstichting Berg en Terblijt' of in het snelmenu rechts op de website bij de keuzeknop : 'Links'.