Cliëntondersteuning MEE

Cliëntondersteuning door MEE   Zuid-Limburg

MEE is een organisatie die vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. MEE biedt ook deskundigheidsbevorderingen voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers en participatieprojecten gericht op meedoen mogelijk maken.

Klik hier  hier voor meer informatie over cliëntondersteuning door MEE  Zuid-Limburg