VEILIGHEID EN ONDERHOUD

Voorkom lijmresten op de vloeren. 
Gebruik bij het leggen van vloerbedekking speciale tapijtlijm die gemakkelijk te verwijderen is.
Spijker en boor niet in vloeren
Om beschadigingen of lekkages te vermijden, wordt het spijkeren en boren in vloeren afgeraden. Bij veel woningen zijn in de afwerkvloer de waterleidingen en cv-leidingen verwerkt.

Voorkom stank uit de afvoerputjes
In het afvoerputje van de douche, de gootsteen, de wastafel en de wasmachineafvoer dient voortdurend water te staan. Dit water kan verdampen als u langdurig afwezig bent waardoor er stank kan ontstaan. Om dit probleem te voorkomen, kunt u wat water in de afvoer gieten. Als u voor langere tijd weggaat dan kunt u een beetje slaolie op het water in de afvoer gieten. De slaolie voorkomt dan dat het water snel verdampt.

Voorkom bevriezen van uw cv-installatie
Als u in de winter afwezig bent, neem dat de volgende maatregelen:
  - laat de cv-installatie aan (de stekker in het stopcontact en de thermostaat laag zetten, op 
     minimaal 15ºC);
  - zet alle radiatorkranen open, ook in de slaapkamers en het toilet;
  - sluit alle ramen

Voorkom bevriezen van waterleidingen en kranen
Om bevriezing van kranen en leidingen te voorkomen is het raadzaam deze in onverwarmde ruimten te isoleren. Isolatiemateriaal is verkrijgbaar bij de doe-het-zelfzaken. Vergeet niet de hoofdkraan te isoleren. Leidingen in onverwarmde ruimten kunt u bij strenge vorst het beste aftappen en leeg laten lopen.

Voorkom waterschade bij wasmachine, vaatwasser en cv-installatie
Draai altijd de wasmachinekraan dicht (zie gebruiksaanwijzing) en ook de kraan waarmee u eventueel uw cv-installatie bijvult. ontkoppel ook altijd de slang van de kraan voor het vullen van de cv. Bedenk daarbij dat u hiermee uzelf en ook medebewoners in etagewoningen veel overlast en schade (waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld) kunt besparen.

Verwijderen van stickers
Verwarm de stickers met een haardroger (föhn). De lijm wordt door het verwarmen zacht en de sticker laat dan gemakkelijk los. Lijmresten verwijdert u met spiritus, wasbenzine, verfverdunner (terpentine) of speciale stickerverwijderaar. Let op! Dit zijn brandgevaarlijke chemische stoffen.
Als bij het verlaten van de woning (verhuizing) de stickers niet goed van de deuren zijn verwijderd dan worden deze op uw kosten door ons verwijderd en indien nodig, de deuren geheel overgeschilderd.

Smeren van sloten en scharnieren
Olie is in principe slecht voor sloten en hang- en sluitwerk. Daarom is het beter om grafietpoeder of speciale slotspray te gebruiken.

Test de aardlekschakelaar
De meeste woningen zijn voorzien van een zogenaamde aardlekschakelaar. Deze extra beveiliging bevindt zich in de meterkast. Bij een storing, in bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, schakelt de aardlekschakelaar automatisch de stroomtoevoer uit.
Het is raadzaam om af en toe, bijvoorbeeld een keer per kwartaal, de aardlekschakelaar te controleren op zijn werking. Op iedere schakelaar zit een knop die een storing kan nabootsen. Als u die knop indrukt dan wordt de stroom direct uitgeschakeld. Blijft de stroom toch aan dan moet u dat zo snel mogelijk aan de woningstichting melden. De aardlekschakelaar wordt dan spoedig hersteld.

Als de aardlekschakelaar de stroom uitschakelt dan betekent dit dat er een storing is in het elektrasysteem of dat één van de aangesloten lampen of apparaten kapot is. Door de verschillende groepen afzonderlijk in te schakelen kunt u mogelijk zelf achterhalen in welk deel van de woning het probleem zit. Indien u weet op welke groep het probleem zit, koppel dan alle aangesloten los en schakel de stroom weer in. Schakelt de aardlekschakelaar de stroom weer uit dan is er iets anders mis en dient u dit aan de woningstichting te melden. 
Valt de stroom niet uit, schakel dan alle lampen en apparatuur weer één voor één in.

Schoonmaken en witten
Voordat u bijvoorbeeld het plafond gaat witten, moet u het eerst goed schoonmaken. Gebruik hiervoor een spons met warm sodawater. Trek wel plastic handschoenen aan.

Schilder nooit over veegvaste muurverf!
Veegvaste muurverf herkent u op de volgende wijze: Veeg met een natte lap over de muur of het plafond, geeft de ondergrond af dan is er veegvaste verf gebruikt.
Voordat u kunt schilderen moet u de veegvaste verf eerst helemaal verwijderen. Dit kan door goed te boenen en te wrijven met water en zeep.

Reinigen van kunststof kozijnen
Kunststof kozijnen kunt u het beste reinigen met hetzelfde water en schoonmaakmiddelen als waarmee u de ruiten wast. Hardnekkiger vuil kunt u het beste reinigen met een speciaal reinigingsmiddel. Gebruik nooit middelen waar oplosmiddelen in zitten zoals nagellakreiniger of speciale plasticreinigers. Vermijd ook schoonmaakmiddelen die krassen veroorzaken en waardoor de kozijnen beschadigd worden.

Ventilatie en droogtrommels
Het gebruik van droogtrommels neemt steeds meer toe. Er zijn verschillende types in de handel. De condensdroger vangt het vocht op in een bakje en luchtafvoer naar buiten is niet nodig. Andere drogers moeten de vochtige lucht direct naar buiten kunnen wegblazen. Sluit de afvoer van deze apparaten nooit aan op een ventilatiekanaal.

Ventilatie van de woning
Een goede ventilatie van de woning is erg belangrijk. In iedere woning is namelijk vocht aanwezig.

Uit oogpunt van veiligheid is ventilatie van groot belang:
- Houd in de keuken altijd een raampje geopend als de keukengeiser niet van een afvoer is
   voorzien.
- Reinig ook regelmatig de in de ventilatieopeningen aanwezig filters.
- Controleer regelmatig of alle afzuigkanalen nog functioneren.

Basistips voor een goede ventilatie c.q. verwarming. Voorkom vocht(condens) en schimmel:
- Ventileer regelmatig, ook als het vertrek verlaten is.
- Als er een mechanische ventilatie aanwezig is, zet deze dan nooit helemaal uit, maar laat deze 
   op de laagste stand draaien en zet een klein raampje op een kier.
- Is de woning van een kruipruimte voorzien, zorg dan dat alle naden en kieren in de 
   beganegrondvloer van de meterkast, het gootsteenkastje, de cv-leidingdoorvoeren 
   en langs de plinten goed zijn afgedicht.
- Controleer of alle ventilatieopeningen in de gevels goed open zijn.
- Houd kasten op minimaal 5 cm afstand van de buitenmuren.
- Droog geen wasgoed in de woning.
- Als u centrale verwarming heeft, zet dan de thermostaat op 20 à 21ºC en ¹s nachts op 16ºC.

Bediening draai- en kiepramen
- Klink omlaag: de vleugel is dicht
- Klink horizontaal: de vleugel is open
- Klink omhoog: de vleugel is op kiep

Brandpreventie
De voornaamste oorzaken van huisbranden zijn onverschilligheid, onvoorzichtigheid en onwetendheid.

Enkele tips van de brandweer zijn:
- Laat kinderen niet met vuur spelen, houd de lucifers en aanstekers ver buiten hun bereik.
- Gebruik een goede asbak als u rookt en niet de prullenmand. Let op met het schoonmaken 
  van de asbak als u gaat slapen.
- Rook nooit in bed.
- Zorg ervoor dat alle brandbare afval is opgeruimd, houd mogelijke toegangs- of vluchtwegen
   vrij.
- Pas op met vluchtige, brandbare schoonmaak- en plakmiddelen, gebruik ze in principe nooit 
   binnen in huis.
- Wees zeer voorzichtig met kaarsen en vuurwerk, bedenk dat zogenaamd "koud vuur" echt 
   niet bestaat.

Schoorstenen
Indien uw woning een schoorsteenkanaal heeft dat nog in gebruik is, laat dit dan regelmatig door een erkend schoorsteenvegerbedrijf vegen. Eventuele schade door onjuist gebruik van het schoorsteenkanaal zal altijd op de huurder worden verhaald.