HUUROPZEGGEN

Als u wilt gaan verhuizen moet u de volgende acties ondernemen:
 • De huur van uw woning eindigt door het opzeggen van de huurovereenkomst. Voor de huuropzegging gelden een aantal regels. Zo dient u een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. De huurovereenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden.
 • Als u uw woning heeft opgezegd, maakt de onderhoudsopzichter een afspraak met u voor de eerste inspectie. Hierbij geeft de opzichter aan of u nog reparaties aan de woning moet uitvoeren.
 • Tevens wordt bekeken of zelf aangebrachte voorzieningen voor overname door de Woningstichting in aanmerking komen. Gelijktijdig wordt een afspraak gemaakt voor de definitieve opname.
De definitieve opname geschiedt als de woning leeg is. Hierbij wordt nagegaan of de afspraken welke bij de eerste inspectie gemaakt zijn, zijn nagekomen.


VERTREKKEN ALS HUURDER

Stappen die u dient te nemen als vertrekkende huurder:
Voor zover dat nog niet is gebeurd, een afspraak maken met de rayonopzichter van woningstichting Maasvallei voor de eindinspectie en het inleveren van de sleutels van uw huidige woning.
 • Uw verhuizing en de eindstanden van de energiemeters doorgeven bij de betreffende energiebedrijven.
 • Bij nutsbedrijven of Essent (afhankelijk van adres) de eventuele huur van een geiser of boiler opzeggen en eventuele automatische betalingen stopzetten.
 • Uw abonnement op kabeltv en/of internet opzeggen of wijzigen bij de betreffende instanties.
 • Telefoonaansluiting en/of abonnement opzeggen of wijzigen bij KPN Telecom of een andere telecomaanbieder (denk ook aan het regelen van uw nieuwe aansluiting als wijzigen niet mogelijk is).
 • Verhuisservice regelen bij TNT TPG post (www.verhuisservice.nl)
 • Adreswijzigingen doorgeven aan instanties, banken, verzekeringsmaatschappijen e.d.
 • Opzeggen van verzekeringen of het wijzigen daarvan (inboedel, e.d.)
 • Eventuele periodieke (huur)overschrijvingen via de bank stopzetten.
 • Uitschrijving of overschrijving in het bevolkingsregister regelen bij de gemeente.
De gegevens van de betreffende instanties vindt u onder het menu 'Over Woningstichting Berg en Terblijt' of in het snelmenu rechts op de website bij de keuzeknop : 'Links'.