Verkoop van huurwoningen

Woningstichting Berg en Terblijt bouwt geen nieuwe koopwoningen en verkoopt in beginsel geen bestaande huurwoningen. Enkel bij vertrek van de huidige bewoner(s) worden sommige, daartoe aangewezen, woningen in de verkoop gebracht. Dit zijn woningen die een solitaire ligging hebben of die voor de toekomstige verhuur minder van belang zijn voor de woningstichting.

Indien er tot verkoop van een huurwoning wordt overgegaan dan gebeurt dit tegen de actuele taxatiewaarde en kunnen gegadigden daar middels de publicatie in het lokale maanblad of via de website van de woningstichting kennis van nemen.Momenteel zijn er bij de woningstichting geen woningen in de verkoop.