Rechten en plichten als huurder

Voor u als huurder gelden primair de rechten en plichten zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd, alsmede in aanvulling hierop de nadere uitwerking in de met u afgesloten Huurovereenkomst.

Tevens dient u rekening te houden met de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst Woonruimte, die u via de keuzeknop in de kolom "links" kunt lezen.