Onze werkwijze

De woningstichting heeft geen eigen werkapparaat. Alle beheerwerkzaamheden worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst sinds 1 juni 2014 uitgevoerd door woningstichting Maasvallei Maastricht.

Sedert 1 januari 2017 vinden ook de werkzaamheden met betrekking tot de registratie van woningzoekenden en de kandidatenselectie bij nieuwe verhuringen door Maasvallei plaats. 

Voor al uw reparatieverzoeken en andere huurdersaangelegenheden dient u zich te melden bij Maasvallei Maastricht, op telefoonnummer 043 36 26 253.

Buiten kantooruren wordt u, voor dringende reparaties, via dit telefoonnummer doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Storingen aan de centrale verwarmings installatie kunt u rechtstreeks melden bij de firma Hajnadi op telefoonnummer 045 45 41 200