Wet Maatschappelijke Ondersteuning

GEHANDICAPTEN

Mensen met een lichamelijke handicap of oudere mensen hebben vaak last van beperkingen. Deze kunnen in een groot aantal gevallen worden weggenomen of verminderd door aanpassingen en/of hulpmiddelen. Dit worden voorzieningen genoemd.

Op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (kortweg WMO) verstrekt de gemeente een aantal voorzieningen en vergoedingen, waardoor mensen met beperkingen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wanneer een woonvoorziening door de gemeente is goedgekeurd in het kader van de WMO, zal Woningstichting Berg en Terblijt voor realisering en afhandeling zorgdragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Valkenburg aan de Geul, onder andere via de website van de gemeente : Website gemeente Valkenburg aan de Geul  (Klik hier)