Prestatieafspraken 2022

Evenals in de afgelopen jaren is ook voor het jaar 2022 een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente, corporaties en bewonersvertegenwoordigers binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul voor de prestatieafspraken op het gebied van de volkshuisvesting in het jaar 2022.

In vervolg op de in 2021 ingevoerde opzet en invulling bestaan de prestatieafspraken uit 2 delen, te weten :

-  De continuering van het ongewijzigde meerjarenkader voor de volkshuisvestelijke beleidskaders en afspraken voor de actuele 5 jaarsperiode van 2021-2025

-  Een jaarschijf voor de voor het jaar 2022 geldende uitwerking in concrete volkshuisvestelijke activiteiten en afspraken.

De overeenkomst inzake de jaarschijf 2022 is op 2 december 2021 in een gezamenlijke (digitale) bijeenkomst door de respectievelijke partijen geaccordeerd en ondertekend.
Klik hieronder voor de respectievelijke documenten:

PRESTATIEAFSPRAKEN MEERJARIG kader 2021-2025 Valkenburg aan de Geul

JAARSCHIJF PRESTATIEAFSPRAKEN 2022 Valkenburg aan de Geul