Inschrijven als woningzoekende bij Woningstichting Berg en Terblijt.


Om het u makkelijker te maken, werken de meeste woningcorporaties in Limburg samen. Zij bieden hun woningen op één website aan. Die website heet Thuis in Limburg. Om te kunnen reageren moet u wel ingeschreven staan bij Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en mogelijk als u 18 jaar of ouder bent.
Ook Woningstichting Berg en Terblijt biedt sociale huurwoningen aan via Thuis in Limburg.

Inschrijven
Via de website van Thuis in Limburg (www.thuisinlimburg.nl) kunt u zich inschrijven voor een sociale huurwoning van Woningstichting Berg en Terblijt. Inschrijven is gratis en is mogelijk als u 18 jaar of ouder bent. Na uw inschrijving ontvangt u van Thuis in Limburg per e-mail een bevestiging dat u staat ingeschreven. Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.

Wat heb ik nodig om me in te schrijven bij Thuis in Limburg?
  • Ongeveer 10 minuten van uw tijd om uw gegevens in te voeren en een zoekprofiel aan te maken;
  • Uw naam- en adresgegevens en die van een eventuele medeaanvrager;
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • De samenstelling van uw huishouding;
  • Gegevens over uw huishoudinkomen (ook wel verzamelinkomen genoemd). Het verzamelinkomen vindt u op de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingsdienst (via 0800 0543). Het gaat om de inkomensgegevens van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar (niet zijnde meeverhuizende kinderen).
    Hoe lang is mijn inschrijving geldig?
  • Als u een woning accepteert, vervalt uw inschrijving automatisch.
  • Een inschrijving bij Thuis in Limburg is één jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd. Op deze manier kunnen we het woningzoekende bestand actueel houden. Voor deze verlenging ontvangt u een e-mail.
Hoe wijzen we woningen toe?
Bij het toewijzen van onze huurwoningen, houden wij rekening met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Om een woning passend te kunnen toewijzen is het belangrijk dat uw inschrijfgegevens bij Thuis in Limburg kloppen. U voorkomt hiermee dat u op een woning reageert die u niet mag huren.
Bij de verdeling van huurwoningen kijken wij in volgorde naar:
Uw leeftijd en huishoudsamenstelling. Deze bepalen samen wat uw inkomensgrens is en dat is weer belangrijk in het kader van passend toewijzen.
Uw huishoudinkomen. Op basis hiervan heeft u mogelijk voorrang op andere huishoudens met een hoger inkomen. Wij wijzen u een woning toe met een passende huurprijs.
Uw inschrijfduur. Hoe langer uw inschrijfduur, hoe groter uw kans.
Uitzonderingen
Het komt voor dat een woning wel vrijkomt maar niet geadverteerd wordt op Thuis in Limburg. Dit komt omdat we ook verplichtingen hebben aan mensen die hun woning uit moeten vanwege sloop, aan statushouders, enzovoorts. Een deel van de vrijgekomen woningen gaat dan ook naar deze groep mensen. Tevens hebben we de mogelijkheid om in incidentele gevallen gebruik te maken van eigen (bestuurlijke) overweging. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.
In ons jaarverslag verantwoorden we ons ieder jaar over de toewijzing van onze woningen.