Contact

Voor alle beheer- en administratiezaken dient u zich te wenden tot Woningstichting Maasvallei Maastricht die alle beheer- en administratieve werkzaamheden uitvoert voor Woningstichting Berg en Terblijt.

Voor al uw reparatieverzoeken en ook voor spoedzaken buiten kantooruren, dient u zich eveneens te melden bij Maasvallei Maastricht, maar dan op het rechtstreekse telefoonnummer van de Servicedienst :  043 36 83 737.
Ook voor informatie van algemene aard kunt u op dat telefoonnumer terecht.

Storingen aan de centrale verwarminginstallatie kunt u rechtstreeks melden bij de firma die vermeld staat op de sticker die u kunt vinden op uw verwarmingsketel

Het correspondentieadres van de woningstichting luidt:          
          Woningstichting Berg en Terblijt
        Postbus 548
        6325 ZG Berg en Terblijt


Per e-mail zijn we bereikbaar onder : info@woningstichtingbergenterblijt.nl

Het bankrekeningnummer bij Rabobank luidt: NL15 RABO 0106 2004 29
Inschrijfnummer van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 14614618