Reparaties melden

Woningstichting Maasvallei voert alle beheer- en administratieve werkzaamheden uit voor Woningstichting Berg en Terblijt.
Voor al uw reparatieverzoeken kunt u zich melden bij Maasvallei Maastricht, op telefoonnummer 043 36 83 737.

Buiten kantooruren wordt u, voor dringende reparaties, via dit telefoonnummer doorgeschakeld naar de wachtdienst.

Storingen aan de centrale verwarmingsinstallatie kunt u rechtstreeks melden bij de firma die vermeld staat op de sticker die u kunt vinden op de verwarmingsketel.