Abonnementen

ABONNEMENT HUURDERSONDERHOUD

Bij woningstichting Berg en Terblijt kunt u als huurder, een abonnement afsluiten voor bepaalde onderdelen van het onderhoud van uw woning of appartement. Door u te abonneren hoeft u niet zelf te zorgen voor kleine onderhoudszaken en verstoppingen, die normaal voor rekening van de huurder komen. 
Voor € 5 per maand zorgt woningstichting Berg en Terblijt hiervoor. U bent uiteraard niet verplicht om een abonnement te nemen. Het abonnement huurdersonderhoud is een vrijwillige zaak. Maar als u af wilt van een aantal ongemakken raden wij u aan om lid te worden. 

Voor nadere informatie kunt u telefonisch op 043 60408 54 of via het emailadres info@woningstichtingbergenterblijt.nl contact opnemen. 

Klik hier voor de tekst en inhoud van de overeenkomst inzake het Abonnement Huurdersonderhoud