OVER ONS

Woningstichting Berg en Terblijt, welke een voortzetting is van Woningvereniging Berg en Terblijt, is opgericht op 3 december 1949. 
De Woningstichting Berg en Terblijt is bij Koninklijk Besluit nummer 29 de dato 5 mei 1950 een toegelaten instelling in de zin van de woningwet. Op 27 november 1996 heeft in verband met de omzetting van de rechtsvorm van vereniging naar stichting een statutenwijziging plaatsgevonden.

Vanwege de gevolgen van de nieuwe Woningwet, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is, heeft er op 30 december 2016 opnieuw een statutenwijziging plaatsgevonden om de stichtingsstatuten aan de nieuwe eisen van de Woningwet aan te passen.

Op basis van de nieuwe Woningwet is de formele toelating verkregen voor de door de Minister vastgestelde woonregio, die in principe de gehele provincie Limburg omvat.

De Woningstichting Berg en Terblijt is echter enkel werkzaam in de kernen van de voormalige gemeente Berg en Terblijt, nu als kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van sociale volkshuisvesting werkzaam te zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de woningstichting en de resultaten daarvan zie bij de rubriek "Publicaties" de keuze "Jaarverslagen etc.".

De woningstichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14614618.