OVER ONS

Woningstichting Berg en Terblijt, welke een voortzetting is van Woningvereniging Berg en Terblijt, is opgericht op 3 december 1949. 
De Woningstichting Berg en Terblijt is bij Koninklijk Besluit nummer 29 de dato 5 mei 1950 een toegelaten instelling in de zin van de woningwet. Op 27 november 1996 heeft in verband met de omzetting van de rechtsvorm van vereniging naar stichting een statutenwijziging plaatsgevonden.
Na de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 heeft er op 30 december 2016 een statutenwijziging plaatsgevonden om de stichtingsstatuten aan de nieuwe eisen van de Woningwet aan te passen. 
Na het vaststellen van de "Veegwet" per 1 juli 2017 heeft er per 19 april 2018 opnieuw een statutenwijziging plaatsgevonden teneinde de nieuwe bepalingen van de middels de Veegwet bijgestelde Woningwet 2015 in de statuten van de woningstichting te verwerken.

Op basis van de nieuwe Woningwet is de formele toelating verkregen voor de door de Minister vastgestelde woonregio, die in principe de gehele provincie Limburg omvat.
Woningstichting Berg en Terblijt is echter enkel werkzaam in de kernen van de voormalige gemeente Berg en Terblijt, nu als kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van sociale volkshuisvesting werkzaam te zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de woningstichting en de resultaten daarvan zie bij de rubriek "Publicaties" de keuze "Jaarverslagen etc.".

De woningstichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14614618.