Visitatie

Woningstichting Berg en Terblijt heeft voldaan aan de wettelijke verplichitng van een vier jaarlijkse visitatie, deze is uitgevoerd door bureau Raeflex.
De uitgevoerde visitatie heeft zich gericht  op 4 prestatievelden, te weten :
    1. Maatschappelijke waarde
    2. Maatscappelijke verankering
    3. Besturing
    4. Maatschappelijkem capaciteit

In het visitatierapport worden deze 4 prestatievelden uitgebreid toegelicht en beoordeeld.

Het uitgebrachte visitatierapport van Raeflex is door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) goedgekeurd en voor publicatie vrijgegeven.
Naast de toezending van dit rapport aan de Autoriteit woningcorporaties die namens de Minister van Binnenlandse Zaken het toezicht op de woningcorporaties in Nederland uitoefent, wordt dit rapport ook middels publicatie op de website van de woningstichting voor eenieder inzichtelijk gemaakt.

Klik hier als u het rapport wil lezen. Het document wordt in een nieuw tabblad geopend.