BEWONERSRAAD

De Bewonersraad bestaat uit een aantal huurders die de belangen van alle huurders behartigen.

Zij komen een aantal malen per jaar bij elkaar om signalen die ze vanuit hun woonomgeving ontvangen te bespreken en die naar het bestuur van de Woningstichting door te geven.
Ook worden algemene zaken zoals leefbaarheid van de woonomgeving, onderhoud van de brandgangen, straatverlichting en parkeerplaatsen nabij woningen e.d. besproken.

Een van de belangrijkste zaken is de jaarlijkse huurverhoging samen met het bestuur vast te stellen. De Woningstichtingen moeten dit samen met een overlegorgaan van de huurders doen.

Ook de onderhoudsbegroting wordt samen met het bestuur behandeld en er is inzicht in het financiële jaarverslag. Voor het bestuur en voor de raad van commissarissen kan, bij vacature, een persoon door de bewonersraad worden voorgedragen.

Sedert de invoering van de nieuwe Woningwet per 1-7-2015 is de huurdersvertegenwoordiging (samen met de woningstichting en de gemeente) een van de drie partijen die jaarlijks gezamenlijke prestatieafspraken maken op het gebied van de volkshuisvesting in het werkgebied van de woningstichting. Naast het behartigen van de belangen van de doelgroepen en de kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van het woningbezit van de corporatie, gaat het daarbij ook om de daaruit voortvloeiende opgaven en activiteiten  voor de woningstichting en de gemeente in het betreffende jaar.

Voor meer informatie, ook indien u interesse heeft om lid te worden, kunt u zich wenden tot een van de volgende leden of tot het bestuur van de Woningstichting Berg en Terblijt.

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over woongenot, leefbaarheid en veiligheid in uw buurt of de betaalbaarheid van uw woning, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook met andere vragen over Woningstichting Berg en Terblijt, kunt u bij ons terecht.Echter voor zowel onderhoud en reparaties, als voor informatie over inschrijvingen als woningzoekende en/of woningtoewijzingen dient u altijd contact op te nemen met de klantenservice van Maasvallei, die het dagelijks beheer voor de woningstichting uitvoert, onder telefoonnummer: 043 - 36 26 253

Uiteraard staat de Bewonersraad ook open voor ideeën en suggesties die de leefbaarheid in uw buurt kunnen verbeteren.

Tijdens het gesprek zullen twee van onze leden uw aanspreekpunt zijn in de vergaderruimte van de Woningstichting Akkerstaete Langen Akker 52 Berg en Terblijt.
De gesprekken zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Heeft u interesse om als huurder de Bewonersraad te komen versterken kunt u contact op nemen met een van onze leden:

Dhr. B. Keydener  (voorzitter)
Tel. 06 -15 62 15 28

Dhr. J. Blom
Tel. 043 - 60 41 727

Dhr. R. Hellewig.
Tel. 043 - 85 21 764

Dhr. P. Candel
Dhr. H. Dirix