Nieuws

Jaarverslag 2021
De verantwoordingsstukken online inzien

Toezichtbrief Aw 2022


Huur- en Inkomensgrenzen Sociale Huurwoningen 2022


Prestatieafspraken 2022


Nieuwbouwplan Vilt


Kerst- en Nieuwjaarswens 2021/2022


Beleids-en Ondernemingsplan 2022-2026


Aanvulling toewijzingsregels huurwoningen


Jaarverslag 2020
De verantwoordingsstukken over 2020 online inzien

Huurbevriezing per 1 juli 2021


Wet éénmalige huurverlaging 2021


Prestatieafspraken 2021


Huur- en Inkomensgrenzen Sociale Huurwoningen 2021


Maatregelen Coronavirus


Kerst- en Nieuwjaarswens 2020


Toezichtbrief Aw 2020


Bestuurswisseling
Nieuwe penningmeester Algemeen Bestuur

Jaarverslag 2019
De verantwoordingsstukken over 2019 online inzien

Huurverhoging per 1 juli 2020


Bestuurswisseling
Nieuwe secretaris per 1 januari 2020

Wijzigingen Huurtoeslag en Passend toewijzen in 2020


Informatiebulletin 70-jarig bestaan


Beoordeling Autoriteit woningcorporaties
Jaarlijkse beoordelingsbrief lezen

Visitatie 2015-2018
Het visitatierapport online inzien

Jaarverslag 2018
De verantwoordingsstukken over 2018 online inzien

Huurverhogingsbeleid per 1 juli 2019


Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2019


Wijzigingen huur- en inkomensgrenzen per 1-1-2019


Vernieuwing Seniorwoningen Fonterhof


Jaarverslag 2017:
De verantwoordingsstukken over 2017 online inzien.

Onderhouds abonnement


Invoering AVG en Privacyverklaring


Nieuwe samenstelling Bewonersraad


WIjzigingen wet- en regelgeving 1-1-2018


Renovatie complexen Achter de Hoven en Grote straat.


Jaarverslag 2016 online :
De verantwoordingsstukken over het jaar 2016 online inzien