Veranderingen aanbrengen

VERANDERINGEN AANBRENGEN

Woningstichting Berg en Terblijt biedt huurders ruime mogelijkheden om hun woning aan hun persoonlijke wensen en smaak aan te passen. U kunt dat laten doen, maar u mag dat natuurlijk ook zelf doen. Wij gaan er wel van uit dat u zich aan enkele spelregels houdt.

De belangrijkste daarvan zijn dat veranderingen voor rekening en risico van de huurder komen, dat veranderingen op een deugdelijke wijze horen te worden uitgevoerd zonder dat daardoor op enigerlei wijze een onveilige situatie kan ontstaan en dat veranderingen de verhuurbaarheid niet mogen schaden. Verder gaan wij ervan uit dat u de verandering bij ons aanvraagt.

Als u zich aan de spelregels houdt,dan mag u in veel gevallen allerlei veranderingen laten zitten als u onze woning verlaat.
Voor het aanvragen van toestemming voor het aanbrengen van veranderingen kunt u een verzoek indienen via mailadres: info@woningstichtingbergenterblijt.nl