Nieuwbouw huurwoningen

Woningstichting Berg en Terblijt bouwt enkel nieuwe huurwoningen indien dat binnen de strategische plannen van de woningstichting past. Met name woningen voor bepaalde doelgroepen en levensloop bestendige woningen worden in beperkte mate gebouwd.

Een overzicht van actuele nieuwbouwprojecten:

Op dit moment (medio 2024) worden 11 appartementen gebouwd op de locatie Bergervliet; woningen worden levensloopbestendig en zullen gasloos zijn. Opleverdatum verwacht maart/april 2025. Aan onderstaande tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. De woningen zullen in het hogere huursegment aangeboden worden. De huurprijs en de toewijzingscriteria zullen eind oktober 2024 bekend worden gemaakt.

 Nieuwbouw Vilt


De planning is om 15 woningen, waarvan 10 appartementen en 5 grondgebonden woningen in Vilt te bouwen, locatie voormalige basisschool. Alle woningen zijn levensloopbestendig en gasloos! Opleverdatum wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2025.  De huurprijs en de toewijzingscriteria zullen eind voorjaar 2025 bekend worden gemaakt.                                                                
Mocht u interesse hebben in deze niewbouwprojecten dan kunt u dit kenbaar maken bij Maasvallei. Uw naam wordt dan genoteerd waarna wij u in een later stadium zullen benaderen. Uiteraard moet u wel ingeschreven staan als woningzoekende bij Thuis in Limburg. U kunt dit kostenloos doen op www.thuisinlimburg.nl.


 Nieuwbouw Bergervliet