September 2021

Nieuwbouwplan Vilt

In overleg met de gemeente heeft Woningstichting Berg en Terblijt een initiatief ingediend voor een nieuwbouwplan van sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige basisschool aan de Leeuwerikstraat / Heiweg in Vilt.
Het betreft vooralsnog een stedenbouwkundig ontwerp voor de realisatie van een 15-tal woningen, bestaande uit 5 eengezinswoningen voor (startende) jonge gezinnen en een 10 levensloopbestendige appartementen voor zowel senioren, starters, als andere leeftijdsgroepen.

Zodra met de gemeente overeenstemming bereikt is over de overname van het huidige terrein en de benodigde onderzoeken in het kader van sloop van de huidige bebouwing, mogelijke sanering, flora en fauna etc. zijn afgerond, kan de verdere planontwikkeling en onder andere de gedetailleerde architecturele en plattegronduitwerking gaan plaatsvinden.
We streven er samen met de gemeente na om deze nadere uitwerking uiterlijk eind dit jaar/begin volgend jaar te kunnen starten.

De eerste opzet van de stedenbouwkundig uitwerking zoals die op 21 september j.l. aan de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling in Beheer (SOB) van de Gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul is gepresenteerd, kunt u via de onderstaande link bekijken.

Zodra er meer bekend is over de voortgang van de planontwikkeling zullen we hiervan melding maken op onze website.
Voor de volledigheid zij nog vermeld dat indien u zich al als geïnteresseerde wilt opgeven voor een van deze nog te realiseren woningen u zich hiervoor gewoon als woningzoekende op de website van de woningstichting kunt inschrijven. Zie hiervoor onze website en de wijze waarop dit kan plaatsvinden.


Voor vragen of meer informatie kunt u ons mailen op: