INSCHRIJVEN

Voordat u zich laat inschrijven als woningzoekende bij onze woningstichting adviseren wij u bij het onderdeel "Woningtoewijzing" te kijken of u wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en of u voldoet aan de passendheidscriteria's bij toewijzing van bepaalde (iets duurdere) sociale huurwoningen.

Als u zich bij onze woningstichting wilt inschrijven als woningzoekende zijn er 3 mogelijkheden om het verzoek in te dienen.

Onze voorkeur heeft het digitale inschrijfformulier, omdat naast de directe verwerking van de inschrijving u daarmee ook het inschrijfgeld voor woningzoekenden ten bedrage van € 45,- direct kunt voldoen. Voor het digitale inschrijfformulier  : klik hier

U kunt ook een inschrijfformulier aanvragen bij het correspondentieadres van de woningstichting,                
                                of 
U kunt het onderstaande Word-document op uw computer downloaden en vervolgens met het Word programma invullen en opsturen naar hetzelfde correspondentieadres:     
Download het Word-document:  Inschrijfformulier woningzoekende   (klik hier)
                      
Correspondentieadres :     Postbus 548
                                        6325 ZG  Berg en Terblijt

Tegelijk met het insturen van het inschrijfformulier verzoeken wij u het verschuldigde inschrijfgeld van € 45,- over te maken op de bankrekening NL15 RABO 0106 2004 29 van Woningstichting Berg en Terblijt.
Na verwerking van de inschrijving en ontvangst van de betaling van het inschrijfgeld ontvangt u hiervan een bevestiging met uw inschrijfnummer en –datum. 
Dit inschrijfnummer kunt u ook gebruiken om nadien zowel mondeling als schriftelijk nadere informatie te verkrijgen.