Woningzoekenden dienen zich voortaan in te schrijven bij Thuis in Limburg

Woningstichting Berg en Terblijt gaat vanaf 12 juni 2024 de  woningen verhuren via Thuis in Limburg. Hieronder leest u wat deze overgang voor woningzoekenden betekent.

www.thuisinlimburg.nl
Vanaf 12 juni staat ons woningaanbod op www.thuisinlimburg.nl. Dé plek waar een groot aantal Limburgse woningcorporaties hun woningen verhuren. Dus u hoeft dan nog maar op 1 plek te zoeken naar een woning. Veel meer keus en wel zo gemakkelijk!
De inschrijvingen die in het verleden hebben plaatsgevonden gaan over naar Thuis in Limburg.
De inschrijving wordt door Thuis in Limburg overgenomen. 
Daarvoor gaan we de gegevens van woningzoekenden, zoals  naam, geboortedatum en inschrijfdatum, doorgeven aan Thuis in Limburg. Alle woningzoekenden die zich in het verleden hebben ingeschreven middels het inschrijfformulier van woningstichting Berg en Terblijt zullen vooraf benaderd worden voor een akkoordverklaring m.b.t. de migratie van deze persoonsgegevens.  Maakt u bezwaar, dan vervalt uw inschrijving met de daarbij opgebouwde inschrijftijd.

Mocht u, als woningzoekende, ook al ingeschreven staan bij Thuis in Limburg dan geldt de datum met de langste inschrijftijd.
Dus:
  • Staat u bij ons langer ingeschreven dan bij Thuis in Limburg, dan passen ze bij Thuis in Limburg de inschrijfdatum automatisch aan. De langste inschrijftijd geldt.
  • Staat u bij Thuis in Limburg langer ingeschreven dan bij ons, dan blijft de inschrijfdatum van Thuis in Limburg staan.
Bevestiging van uw inschrijfdatum
Tussen 12 juni en 28 juni 2024 krijgt iedere woningzoekende van Thuis in Limburg een bericht of de inschrijfdatum is aangepast.


Geen woningaanbod tussen 5 juni en 12 juni 2024
Tussen 5 juni en 12 juni 2024 is er door deze overgang naar Thuis in Limburg geen woningaanbod zichtbaar op onze website.

LET OP: woningzoekenden die zich in het verleden hebben ingeschreven zonder een e-mailadres te vermelden, dienen dit vóór 1 mei 2024 alslnog te doen, anders vervalt hun inschrijving!!

Vragen?
U kunt mailen naar info@woningstichtingbergenterblijt.nl  of bellen op 043-3683737. Dit is het telefoonnummer van woningstichting Maasvallei die namens  woningstichting Berg en Terblijt de woningen verhuurt.