24 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de vertaling van deze Europese wetgeving voor de Nederland bedrijven en instellingen vastgelegd.

Bedrijven en instellingen moeten in een Privacyverklaring weergeven hoe zij omgaan met persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Belangrijk is ook dat is vastgelegd wat de rechten van de individuele personen als klant of relatie hierbij zijn. Het gaat daarbij om zaken als inzagerecht, wijzigings- en verwijderingsrecht.

Op onze website kunt u via de kolom "Direct naar:" onder de titel "Privacyverklaring" van de inhoud hiervan kennisnemen.

Ook in de kolom "Over Woningstichting Berg en Terblijt" vindt u onder de subkop "Over ons" onder de titel "Privacyverklaring" de volledige tekst van deze verklaring.

Of klik hier voor de Privacyverklaring