Toezichtbrief 2022 Autoriteit woningcorporaties

Door de Autoriteit woningcorporaties die namens de bevoegde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport het toezicht houdt op het functioneren van de woningcorporaties in Nederland heeft ook dit voorjaar de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van Woningstichting Berg en Terblijt plaatsgevonden.

Met haar toezichtbrief van 18 mei 2022 heeft de Autoriteit woningcorporaties deze beoordeling en de resultaten daarvan verwoord en aan de woningstichting kenbaar gemaakt.

Klik hier voor de Toezichtbrief Aw 2022 - Woningstichting Berg en Terblijt