Vanaf 1 februari 2024 zal Feenstra het contractuele onderhoud en de geplande vervanging van CV installaties voor woningstichting Berg en Terblijt uitvoeren.
Bij eventuele storingen kunt u 24/7 bellen naar Feenstra: 088-8455000
Net zoals in het verleden vindt de onderhoudscyclus elke twee jaar plaats. Echter bij cv-installaties van fabrikant Intergas wordt de onderhoudscyclus voor cv-installaties verruimd van twee naar drie jaar.