18 juni 2022

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van de woningstichting over het jaar 2021, bestaande uit het Bestuurlijk verslag, het Volkshuisvestingsverslag en de Financiele Jaarrekening, zijn door het Bestuur en de Raad van Commissarissen vastgesteld en kunt u online inzien zowel via onderstaande link, als onder de knop "Publicaties / Jaarverslagen" in de linkerkolom.

Klik hier voor de volledige jaarstukken 2021


Tevens vindt u onder de knop "Publicaties / Jaarverslagen" in de linker kolom een financiële toelichting over de huurontvangsten in 2021 en de bestedingen welke daaruit in het jaar 2021 hebben plaatsgevonden.

Of klik hier voor de Financiële toelichting kosten en opbrengsten 2021