September 2021

Toewijzing eengezinswoningen
Naast het voldaan aan de wettelijke bepalingen bij het toewijzen van sociale huurwoningen is tevens van belang dat de woningzoekende voldoet aan de toewijzingscriteria voor de betreffende vrijkomende woning. 
Zo worden bijvoorbeeld eengezinswoningen bij voorrang toegewezen aan (1- of 2-ouder) gezinnen met 1 of meerdere kinderen, dan wel aan zogenaamde startende (dus jonge) gezinnen van twee personen zonder kinderen.

En zeker in het kader van het vrijmaken van eengezinswoningen via vertrek of doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen naar bijvoorbeeld appartementen of specifieke seniorenwoningen geldt dat deze daardoor vrijkomende eengezinswoningen bij voorrang worden toegewezen aan jonge (startende) gezinnen.

Dus bij de toewijzing van deze eengezinswoningen is niet het criterium van de langst ingeschrevene doorslaggevend, maar wel de gezinssamenstelling van de ingeschrevenen.


Woningruil
Bij met name woningcorporaties in de stedelijke gebieden worden aanvragen voor woningruil van huurders vaak toegestaan mits de nieuwe huurder voldoet aan de specifieke voorwaarden voor het huren van de betreffende huurwoning van de corporatie.

Woningstichting Berg en Terblijt hanteert echter het beleid dat gezien de beperkte huurwoningvoorraad in Berg en Terblijt woningen die door vertrek van de huurder vrijkomen altijd aan alle woningzoekenden worden aangeboden.

Dit betekent dus dat de woningstichting als beleidsuitgangspunt heeft dat woningruil, al dan niet binnen het eigen woningbestand, niet wordt toegestaan omdat met name vanuit het rechtvaardigheidsbeginsel hiermede de kansen van andere woningzoekenden door de ‘min of meer toevallige’ kandidaat woningruiler teniet worden gedaan.

Zie ook de verdere toelichtingen bij het onderdeel "Woningtoewijzing" van de rubriek "Huren" bij "U zoekt een woning" op deze website.