Wet éénmalige huurverlaging in 2021

In vervolg op de door de Woonbond en Aedes in 2018 in het Sociaal Huurakkoord gemaakte afspraken omtrent huurverlaging en huurbevriezing is door de Rijksoverheid eind 2020 de Wet éénmalige huurverlaging 2021 vastgesteld.

In deze wet is vastgelegd dat de bewoners van sociale huurwoningen die in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen in 2021 voor een éénmalige huurverlaging in aanmerking komen.

Hierbij dient het totale huishoudinkomen, conform de bedragen in bijgevoegde brochure, binnen de inkomenscategorie voor de huurtoeslag te vallen en moet de te betalen huurprijs hoger zijn dan de genoemde bedragen.
Voor huishoudens van één of twee personen bedraagt de in 2021 maximaal te betalen maandelijkse huurprijs € 633,25, terwijl voor huishoudens van 3 of meer personen de maximale huurprijs € 678,66 bedraagt.

Indien u voor uw woning per 1-1-2021 een hogere huurprijs betaalt en uw huishoudinkomen in 2019 beneden de voor u van toepassing zijnde inkomensgrens is, hoeft u niets te doen en krijgt u van de woningstichting vóór 1 april a.s. een huurverlagingsvoorstel dat per 1 mei 2021 ingaat.

De Belastingdienst geeft namelijk aan de woningstichting door of uw inkomen in de betreffende inkomenscategorie valt. Let wel, wij ontvangen geen informatie over uw exacte inkomen, maar enkel de mededeling dat u wat betreft uw inkomen voor huurverlaging in aanmerking komt.

Indien u pas vanaf 2020 in deze inkomenscategorie valt moet u echter wel zelf actie ondernemen. In de bijgevoegde brochure staat uitgelegd wat u dan moet doen om in 2021 ook voor huurverlaging in aanmerking te komen.

Zoals u ook in de brochure kunt lezen moet de woningstichting de verlaagde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst, omdat de huurverlaging gevolgen kan hebben voor de door u te ontvangen huurtoeslag. Dit wordt verder, indien van toepassing, door de Belastingdienst afgehandeld.

Klik hier voor de brochure: Wet eenmalige huurverlaging

Voor vragen of meer informatie kunt u ons mailen op:  info@woningstichtingbergenterblijt.nl, 

of via onderstaande links op de websites van de Rijksoverheid of de Woonbond terecht.
Woningmarktbeleid Overheid

Woonbond.nl