November 2020

Toezichtbrief Autoriteit woningcorporaties 2020

Namens de verantwoordelijke Minister voor de sociale volkshuisvesting en de woningcorporaties in Nederland houdt de Autoriteit woningcorporaties op basis van de Woningwet 2015 toezicht op de organisatie en het functioneren van de woningcorporaties op alle voorkomende taakvelden.

Hierover stelt de Autoriteit woningcorporaties aan de hand van de in de Woningwet opgenomen verantwoordingsvelden een toezichtsbrief op voor de Minister, die ook openbaar toegankelijk is.

Via onderstaande link kunt u de ontvangen Toezichtbrief 2020 voor onze woningstichting lezen.

                             Klik hier:  voor de Toezichtbrief Aw 2020