18 juni 2021:

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag van de woningstichting over het jaar 2020, bestaande uit het Bestuurlijk verslag, het Volkshuisvestingsverslag en de Financiele Jaarrekening, zijn door het Bestuur en de Raad van Commissarissen vastgesteld en kunt u online inzien onder de knop "Publicaties / Jaarverslagen" in de linkerkolom.

Via deze snelkoppeling komt u direct bij het jaarverslag 2020


Tevens vindt u onder de knop "Publicaties / Jaarverslagen" in de linker kolom een financiƫle toelichting over de huurontvangsten in 2020 en de bestedingen welke daaruit in het jaar 2020 hebben plaatsgevonden.

Of klik hier voor de financiële toelichting over 2020


Vanaf het verslagjaar 2020 moeten de woningcorporaties als aangemerkte ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) tevens een extra verantwoordingsformulier conform het voorgeschreven model van de Belastingdienst publiceren.
Ook dit formulier vindt u onder de knop "Publicaties / Jaarverslagen" in de linker kolom.

Of klik hier voor dit ANBI formulier 2020