NIEUWS

24 juli 2017:

De jaarstukken van de woningstichting over het jaar 2016, bestaande uit het Jaarverslag, het Volkshuisvestingsverslag en de Financiele Jaarrekening, zijn door het Bestuur en de Raad van Commissarissen vastgesteld en kunt u online inzien onder de knop "Jaarverslagen etc." in de linkerkolom.
Via deze snelkoppeling komt u direct bij de Jaarstukken 2016


Tevens vindt u onder de knop "Jaarverslagen etc." in de linker kolom een financiƫle toelichting over de huurontvangsten in 2016 en de bestedingen welke daaruit in het jaar 2016 hebben plaatsgevonden.

Of Klik hier voor de korte toelichting.