28 november 2019

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Woningstichting Berg en Terblijt, opgericht op 3 december 1949  als Woningvereniging Berg en Terblijt, willen wij u via bijgevoegd informatiebulletin inzicht bieden in zowel de huidige als de toekomstige activiteiten van de woningstichting op met name het gebied van de instandhouding en verbetering van het beschikbare woningbezit voor alle doelgroepen.

Klik hier voor het informatiebulletin