Huurverhoging  per  1 juli 2020

Woningstichting Berg en Terblijt verhuurt sociale huurwoningen aan mensen met een bescheiden inkomen of in kwetsbare posities. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn de laatste jaren steeds weer landelijk onderwerp van gesprek en zijn bij het huurbeleid van de woningstichting ook een belangrijk aandachtspunt.

Om echter te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de woningen en zo de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen voor de lange tijd te waarborgen is een huurverhoging helaas niet te vermijden.

Derhalve worden ook dit jaar, ondanks de moeilijke periode van de huidige coronacrisis die ons allemaal raakt, de huren met ingang van 1 juli a.s. verhoogd.
Wel kiest de woningstichting ook dit jaar voor een gematigde huurverhoging die voor alle woningen 2% zal bedragen.

Dat is op totaal niveau minder dan de door de overheid toegestane totale huurverhoging van 2,6%, voor alle woningen, waarbij op individueel huurdersniveau bij huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen van maximaal € 43.574 zelfs een verhoging van 5,1% toegepast mag worden.

Ook de mogelijkheid voor een aanvullende inkomensafhankelijke huurverhoging tot maximaal 6,6% voor huishoudens met een gezamenlijk huishoudinkomen boven € 43.574 wordt niet door Woningstichting Berg en Terblijt toegepast.

Vóór 1 mei krijgen bewoners van Woningstichting Berg en Terblijt het persoonlijke voorstel tot huurverhoging in de bus.


Lees onderstaand meer over de huurverhoging en de huurlasten per 1 juli 2020. 

Jaarlijkse huurverhoging
Jaarlijks is het wettelijk toegestaan de huren één keer te verhogen. Dat vindt doorgaans plaats in juli. Naast het feit dat de overheid regels vaststelt over de verhoging, is het voor een corporatie steeds weer de afweging tussen enerzijds de huren zo laag mogelijk willen houden en anderzijds ervoor zorgen dat de woningen goed onderhouden blijven. Dit met als doel ons bezit ook in de toekomst courant en gewild te houden.

Huurtoeslag
De overheid heeft de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking.
Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan uw huur? Of bent u in inkomen achteruitgegaan? Dan loont het om te checken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl

Huurbevriezing of huurverlaging
Daarnaast kunnen huurders van een sociale huurwoning met een ‘laag inkomen’ mogelijk huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Dit kan alleen als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt. 

Voor huurverlaging komen huurders in aanmerking met een kale huurprijs (exclusief servicekosten) die hoger is dan € 737,14. Aangezien wij het inkomen van onze huurders niet weten, moet iemand die hiervoor in aanmerking komt een verzoek indienen. Voldoet u aan de inkomensvoorwaarden zoals vermeld in onderstaande tabel? Zo ja, dan verlagen we de huur tot € 737,14, zodat ook het aanvragen van huurtoeslag in beginsel mogelijk is.

Huurders met een kale huurprijs tot € 737,14 kunnen al huurtoeslag aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor huurverlaging.

Huurders waarvan de huurprijs hoger is dan € 619,01, kunnen op basis van gezinssamenstelling en huishoudinkomen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor huurbevriezing.

Onderstaande tabel laat zien wanneer u in aanmerking komt voor huurverlaging dan wel huurbevriezing.

 Huishoudtype
 Huishoudinkomen
   Kale Huurprijs  Wat is mogelijk?
 Eénpersoons Tot  € 15.000   € 619,01 tot € 737,14  Huurbevriezing
 Eénpersoons Tot  € 31.826  (AOW € 31.346)   Hoger dan € 737,14  Huurverlaging
 Tweepersoons Tot  € 26.500   € 619,01 tot € 737,14  Huurbevriezing
 Tweepersoons Tot  € 39.223  (AOW € 41.075)   Hoger dan € 737,14  Huurverlaging
 Drie- of meerpers. Tot  € 33.500   € 663,40 tot € 737,14  Huurbevriezing
 Drie- of meerpers. Tot  € 39.223  (AOW € 41.075)   Hoger dan € 737,14  Huurverlaging

Voor meer informatie over huurbevriezing en huurverlaging Klik hier voor de Afspraken huurbevriezing en huurverlaging in Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en Aedses in december 2019 hebben gesloten.

Bezwaren
In welke gevallen u bezwaar kunt maken tegen de voorgestelde huurverhoging en de wijze waarop dat dan dient te gebeuren kunt u uitgebreid lezen in de Huurkrant 2020 welke via de onderstaande link geopend kan worden.


Meer informatie
Bekijk voor meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/