Huurbevriezing per 1 juli 2021

De regering heeft besloten dat er dit jaar GEEN algemene huurverhoging plaatsvindt. 

Hetgeen dus betekent dat de huidige huurprijzen van de woningen van de woningstichtingen per 1 juli a.s. niet worden verhoogd en dus tot 1 juli 2022 bevroren worden.

Tevens is door de regering besloten dit jaar voor de bewoners van sociale huurwoningen die in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur betalen een éénmalige huurverlaging door te voeren.

Voor meer informatie over deze éénmalige huurverlaging in 2021 kijk op het nieuwsitem "Wet éénmalige huurverlaging 2021"  of  klik hier.