29 november 2021

De nieuwe Huur- en Inkomensgrenzen die vanaf 1-1-2022 gelden voor de Sociale Huursector zijn inmiddels door de Rijksoverheid bekendgemaakt.

Naast een aantal gebruikelijke indexeringen is voor het toewijzen van sociale huurwoningen aan meerpersoonshuishoudens de maximale inkomensgrens verruimd van € 40.024,- in 2021 naar € 45.014,- in 2022.

De maximale inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wordt slechts geïndexeerd en is voor 2022 vastgesteld op € 40.765,-.

Ook is er vanaf 2022 een uitzondering bij het "passend toewijzen" van sociale huurwoningen aan ouderen met een lager inkomen dan de huurtoeslaggrens, maar met een hoger dan aangegeven vermogen.
Voor deze groep ouderen is het mogelijk een woning toe te wijzen met een huur boven de respectievelijke aftoppingsgrenzen die gelden bij het "passend toewijzen".

Klik hier voor de Huur- en inkomensgrenzen 2022