Nieuwe penningmeester Algemeen Bestuur

Met ingang van 1 september 2020 is de heer Jordi van Kan benoemd tot penningmeester van het Algemeen Bestuur van de woningstichting.  
De heer van Kan volgt hiermede de heer Mulkens, die per 1 januari 2021 afscheid neemt van het bestuur van de woningstichting, op als penningmeester van de woningstichting .

De heer Mulkens heeft zich na afloop van zijn benoemingsperiode, na een bijna 30 jarig bestuurslidmaatschap als penningmeester, niet meer herbenoembaar gesteld.

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen danken de heer Mulkens voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de woningstichting en haar bewoners.