Nieuwe secretaris voor het bestuur van de woningstichting.

Met ingang van 1 januari 2020 is mevrouw Marlies Leenders-Stassen benoemd tot secretaris van het Algemeen Bestuur van de woningstichting.  
Mevrouw Leenders-Stassen was per 1 oktober 2019 al door de Raad van Commissarissen benoemd als algemeen bestuurslid en is met jngang van 1 januari 2020 de heer Jan Spaans opgevolgd als secretaris van het Algemeen Bestuur.

De heer Spaans heeft zich na afloop van zijn lopende benoemingsperiode op 31 december 2019, na een bijna 30 jarig bestuurslidmaatschap als secretaris, niet meer herbenoembaar gesteld.
Het Bestuur en de Raad van Commissarissen danken de heer Spaans voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de woningstichting.