November 2019

Beoordelingsbrief Aw 2019

Namens de verantwoordelijke Minister voor de sociale volkshuisvesting en de woningcorporaties in Nederland beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties op basis van de Woningwet 2015 jaarlijks de organisatie en het functioneren van de corporatie op alle voorkomende taakvelden.

Hierover stelt de Autoriteit woningcorporaties aan de hand van de in de Woningwet opgenomen verantwoordingsvelden een beoordelingsbrief op voor de Minister, die ook openbaar toegankelijk is.

Via onderstaande link kunt u de medio oktober 2019 ontvangen Beoordelingsbrief 2019 voor onze woningstichting lezen.

                              Klik hier:  Brief Aw integrale beoordeling 2019