Prestatieafspraken 2021

Evenals in de afgelopen jaren is ook voor het jaar 2021 een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente, corporaties en bewonersvertegenwoordigers binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul voor de prestatieafspraken op het gebied van de volkshuisvesting in het jaar 2021.

Vanaf 2021 bestaan de prestatieafspraken uit 2 delen, te weten :

-  Een meerjarenkader voor de volkshuisvestelijke beleidskaders en afspraken voor de komende 4 jaarperiode, dus nu voor de periode 2021-2024

-  Een jaarschijf voor de voor het actuele jaar geldende uitwerking in concrete volkshuisvestelijke activiteiten en afspraken.

Deze overeenkomsten zijn op 2 december 2020 in een gezamenlijke (digitale) bijeenkomst door de respectievelijke partijen geaccordeerd en ondertekend.

Klik hieronder voor de respectievelijke documenten:

MEERJARIG KADER PRESTATIEAFSPRAKEN 2021-2024 Valkenburg aan de Geul

JAARSCHIJF 2021 PRESTATIEAFSPRAKEN Valkenburg aan de Geul